Dotacje i zapytania

NEXDIAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

pt. „ Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek brazylijski.  

Wartość projektu: 396 183,00 PLN

Wartość dofinansowania: 273 785, 00 PLN