Dotacje i zapytania

NEXDIAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

pt. „ Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek brazylijski.  

Wartość projektu: 396 183,00 PLN

Wartość dofinansowania: 273 785, 00 PLN


ROZEZNANIE RYNKU

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą związaną z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku
 2. Zał. nr 1_Formularz oferty
 3. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/1.2 dotyczące realizacji usług doradczych

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą związaną z:

 1. Doradztwem zmierzającym do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych.
 2. Doradztwo – usługi prawne zmierzające do przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych.
 3. Doradztwo zmierzające do wyłonienia potencjalnych dystrybutorów/partnerów handlowych rozwiązań firmy NEXDIAG Sp. z o.o. na rynkach docelowych.
 4. Usługi doradcze w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej.

w ramach projektu pn. Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

 1. Zapytanie ofertowe 1_UD_1.2
 2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
 4. Zał. nr 3_Plan realizacji usługi
 5. Zał. nr 4_Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Zał. nr 5_Zestawienie potw. doświadczenie_usługi proesportowe_kwota 80 tys.

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/UD/1.2

 

NEXDIAG Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 1/UD/1.2 dotyczącego realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1_UD_1.2

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/DST/1.2

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę drukarki 3D w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr 1_DST_1.2
 2. Zal_nr_1-Formularz-ofertowy_1_DST_1.2
 3. Zal-nr-2-Oswiadczenie-o-braku-powiazan_NR_1_DST_1.2

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/WNIP/1.2

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę Licencji oprogramowania zabezpieczającej mierniki przed kradzieżą, wdrożonego do urządzeń NexPTG w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku NR 2/WNIP/1.2
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiają-cym – Załącznik nr 2.

 

Informacja o wynikach rozeznania rynku NR 2/WNIP/1.2

 

NEXDIAG Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach rozeznania rynku
NR 2/WNIP/1.2 dotyczącego realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach rozeznania runku NR 2/WNIP/1.2

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/DST/1.2

NexDiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę drukarki 3D w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku NR 3/DST/1.2
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiają-cym – Załącznik nr 2.

 

Informacja o wynikach rozeznania rynku NR 3/DST/1.2

NEXDIAG Sp. z o.o. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach rozeznania rynku
NR 3/DST/1.2 dotyczącego dostawy drukarki 3D w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy NexDiag Sp. z o.o. na rynku brazylijskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0139/21.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach rozeznania rynku NR 3/DST/1.2